Viziune și misiune

Formarea şi educarea unui elev creativ, capabil să înveţe permanent, să comunice şi să relaţioneze, cu o gândire critică, apt să argumenteze, să-şi asume riscuri, să se adapteze rapid la diferite structuri socio-economice, schimbărilor din viaţa socială, cu spirit de echipă, viziune interdisciplinară, ordonat, tolerant, disciplinat, competitiv, capabil de opţiune într-o societate democratică, care respectă normele şi valorile familiei şi ale societăţii.

Astfel avem mereu grijă ca:

  • Activitatea şcolară să se desfăşoare într-un ambient plăcut, modernizat, cu mobilier adecvat pentru activităţi didactice activ-participative, cu ajutorul unor mijloace audiovizuale moderne; integrarea soft-urilor educaţionale în lecţii.
  • Ponderea sporită a Curriculum la Decizia Şcolii (CDȘ) să răspundă dorinţelor şi aptitudinilor elevilor; Căutăm mereu adecvarea CDŞ-ului la necesităţile comunităţii.
  • Realizarea unor activităţi interdisciplinare menite să conducă la o perfecţionare şi continuă adecvare a metodelor active de predare.
  • Descentralizarea managementului educaţional, prin acordarea unor responsabilităţi sporite Consiliului de Administraţie şi directorului în selectarea şi gestionarea resurselor umane şi financiare.
  • Îmbunătăţirea relaţiilor cu partenerii sociali din comunitatea locală pentru cunoaşterea particularităţilor şi necesităţilor sectorului – dimensiune economică, ecologică, culturală, civică.