Progamarea consultațiilor  - nivel primar

Prof. Inv Primar Clasa Ziua/ ora
Moldoveanu Claudia PA Luni/ 11:00
Preda Iulia PB Luni/ 11:00
Grozavu Monica PC Luni/ 11:00
Budu Denice Ioana PD Luni/ 11:00
Voicu Elena Clasa a I-a A Marți/ 10:00
Știrbu Anca Clasa a I-a B Vineri/ 09:00
Antonica Ecaterina Clasa a I-a C Vineri/ 11:00
Stoica Raluca Clasa a I-a D Miercuri/ 11:00
Rotaru Amalia Clasa a II-a A Marți/ 09:00
Gheorghe Narcisa Clasa a II-a B joi/ 10:00
Rențea Carmen Clasa a II-a C joi/ 08:00
Gheorghe Margareta Clasa a II-a D Marți/ 11:00
Varlam Roxana Clasa a II-a E Vineri/ 12:00
Toader Roxana Clasa a III-a A Joi/ 08:00
Zanoga Nicoleta Clasa a III-a B Marți/ 08:00
Talasman Diana Clasa a III-a C Miercuri/ 13:00
Costache Amalia Clasa a III-a D Miercuri/ 12:00
Capuzzi Mirela Clasa a III-a E Luni/ 09:00
Dragu Patricia Clasa a IV-a A Joi/ 12:00
Obârșe Mihaela Clasa a IV-a B Luni/ 10:00
Zegheru Livia Clasa a IV-a C Luni/ 09:00
Litianu Silvia Clasa a IV-a D Miercuri/ 08:00
Pena Rodica Clasa a IV-a E Luni/ 18:00