Evaluare națională 2020

Lista notelor Evaluarea Națională 2020
Ordin pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea EN pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) - anul școlar 2019-2020
Ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 privind revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a, fără conținuturi aferente semestrului al II-lea al anului școlar în curs
Programe pentru Evaluarea Națională
Seturi de teste de antrenament
Ordin privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020
Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/ deficiente de auz/ tulburare de spectru autist/ tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2019
Plan de activitati/ masuri privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale, pentru elevii/absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2019-2020
Ordin privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a
PRECIZARI cu privire la aprobarea si aplicarea masurilor specifice de egalizare a sanselor, pentru elevii/absolventii clasei a VIII-a, la Simularea Evaluarii Nationale/Evaluarea Nationala, in anul scolar 2019-2020
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a