Evaluare

Importanța simulării în pregătirea pentru evaluarea națională
O R D I N privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 - 2022
CALENDARUL simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 - 2022
CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022

Admitere

ORDIN nr. 5.150 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023
Cerere de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine/a rezultatelor la olimpiade școlare cu Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022- 2023
SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI/A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ / MODERNĂ
Plan de masuri, privind organizarea si desfasurarea admiterii invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2022-2023, cu modificarile si completarile ulterioare, OME nr. 5142 din 30.08.2022 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2022-2023, art. 15 din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, cuprinsa in Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4802/31.08.2010 si Decizia Inspectorului Scolar General al ISMB nr. 343/ 01.02.2022.
MECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
CALENDARUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL pentru anul scolar 2022-2023
ORDIN nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023
ORDIN nr. 5142 din 20 august 2021 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2022-2023
Fisa de inscriere in anul scolar 2022-2023 admitere in clasa a IX-a - invatamantul liceal de stat
Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2022-2023 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
Fisa de inscriere in anul scolar 2022-2023 in invatamantul profesional si invatamantul dual, de stat
Fisa de inscriere in anul scolar 2022-2023 in invatamantul profesional si dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa
Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2022-2023
Procedura privind desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a (bilingv)
OME nr. 5609 din 19.11.2021 privind modificarea anexei 2 OMECTS 5219 din 2010
Anexa 1 - Cerere echivalare
Anexa 2 - Proces verbal de echivalare a rezultatelor
Anexa 3 - Rezultate finale in urma recunoasterii si echivalarii rezultatelor