Evaluare

Admitere

ORDIN nr. 3203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022
PLAN DE MASURI (actualizat) privind desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat
OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2021-2022, anexe 1,2,4,5
Anexe 3 (metodologie probe aptitudini) ordin nr. 5.457/2020 admitere liceu 2021-2022
OMEC nr. 5449/31.08.2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021-2022
OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
OMEN nr. 3556/2017  din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018
OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat
OMEN 4432/29.08.2014 Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2018 pentru anul scolar 2017-2018)
Broșură admitere an școlar 2021-2022