Repere istorico-culturale

În cartierul Berceni, în sectorul IV al Capitalei, au fost terminate lucrările la clădirea în care va funcţiona, prin Decizia nr. 506/18 iulie 1969 a Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti, Şcoala generală cu clasele I-VIII nr.98

Se amenajează baza sportivă (terenuri de fotbal, baschet şi handbal), parcul dendrologic cu peste 340 specii de arbori şi arbuşti; se înfiinţează laboratorul de chimie, de fizică, atelierele-şcoală de lăcătuşerie şi de gospodărie; se amenajează cabinetul de istorie, precum şi laboratorul de biologie

Se amenajează cabinetele: lb. şi lit.română, de lb.engleză, de geografie, de desen, pentru clasele I-IV ; se schimbă destinaţia iniţială a unor încăperi şi se amenajează spaţiul în conformitate cu nevoile prezente: arhiva şcolii, cabinetul pentru material sportiv, camera PTAP; se amenajează, respectând normele P.S.I., spaţii de depozitare în curtea şcolii şi se delimitează baza sportivă de parcul dendrologic şi curtea interioară

Consiliul Popular al sectorului IV şi Inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti decid şi construiesc în curtea şcolii, pe terenurile de baschet şi de handbal, Grădiniţa nr. 175, grădiniţă care are personalitate juridică

Școala primeşte statutul de şcoală cu clasele I-X, având în primul an, cinci clase a IX-a şi respectiv trei clase a IX-a, profil mecanic; activitatea practică s-a desfăşurat în atelierele-şcoală ale Liceului industrial nr.1, aparţinând de Intreprinderea de maşini grele- Bucureşti (I.M.G.B.)

O sală de clasă este amenajată ca sală de sport pentru elevii claselor I-IV

Se reamenajează laboratoarele de biologie, de chimie, de fizică, cabinetele de specialitate: lb. şi lit. română, istorie, lb. engleză, geografie, educaţie plastică, pentru clasele I-IV; se înfiinţează cabinetele de: matematică, educaţie muzicală, precum şi un cabinet metodic pentru cadrele didactice în vederea eficientizării activităţii de învăţare în clasă (cabinet de tehnologie didactică)

Se înfiinţează prima clasă a ciclului primar care-şi desfăşoară activitatea didactică având la bază principiile învăţământului alternativ Waldorf

Se înfiinţează a doua clasă a ciclului primar – tip Waldorf

Se revine la statutul de şcoală cu clasele I-VIII

Prin voinţa personalului şcolii şi prin decizia Inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, la împlinirea a 25 de ani de existenţă, şcoala primeşte numele eroului naţional -Avram Iancu-

Se organizează primul laborator de informatică

Se reorganizează toate cabinetele de specialitate, se schimbă mobilierul tradiţional din clase şi din cabinetele de specialitate cu mobilier modern, individual, modular; cabinetele de specialitate sunt dotate cu mijloace moderne: copiatoare, scannere, imprimante, computere

Sunt iniţiate şi derulate în pauzele elevilor, programe muzicale, care sunt în întregime gestionate de elevii claselor a VII-a, sub coordonarea profesorului de educaţie muzicală

Încep şi se finalizează lucrările la hidrantul exterior

Se construieşte o sală de sport din fonduri guvernamentale

Se înfiinţează cabinetele de: religie, integrare europeană, etnografie şi un alt doilea laborator de informatică

Se reabilitează clădirea şcolii la standarde europene, din fondurile Băncii Europene de Investiţii şi ale Primăriei Municipiului Bucureşti

Se reamenajează baza sportivă şi se aranjează spaţiile şcolare; se înfiinţează cabinetul multimedia

Grădiniţa nr. 175 "Căsuța Piticilor"devine structură a școlii - nivel preșcolar.