Cine suntem?

Școala noastră

Școala Gimnazială "Avram Iancu" București se aflã în cartierul Berceni, pe strada Stupilor nr. 1, la o distanţã egalã de B-dul C-tin Brâncoveanu, Alexandru Obregia. Punct de reper Selgros, Grand Arena, Societatea Comercialã Meridian. Liniile RATB: mijloace de transport 116, 141, 102, 220, 313.

Şcoala este înconjuratã de un parc dendrologic, cu specii rare de arbori ocrotiţi de lege.

Numele școlii, "AVRAM IANCU" a fost atribuit în anul 1994, când școala a împlinit 25 de ani de la înfiinţare. A fost ales pe de o parte pentru că eroul al cărui nume îl purtãm reprezintã ceea ce este idealul nostru educaţional – “fapte, nu vorbe goale! “- şi, pe de altã parte, fiindcã am dorit ca elevii noştri să-şi păstreze spiritul identitar într-o lume a diversivităţii.

Ne deosebim de celelalte școli prin:

  • Siglă
  • Imnul școlii: “Marşul lui Iancu"
  • Carte de onoare
  • Insignă
  • Uniforma elevilor

Activitatea școlară se desfășoară într-un ambient plăcut, modernizat, cu mobilier adecvat pentru activităţi didactice, activ-participative, cu ajutorul unor mijloace audiovizuale moderne, prin integrarea soft-urilor educaţionale în lecţii, folosindu-se table interactive.

În şcoala noastrã există un colectiv puternic de cadre didactice, preocupaţi pentru inovaţia didactică, pentru perfecţionarea metodică și de specialitate, cu o experienţă bogată la toate nivelurile (autori de manuale, de programe, de cãrţi de specialitate și de proiecte, de manuale auxiliare, metodiști ISMB, mentori pentru practica pedagogică a studenţilor, profesori care au obţinut distincţia “Gheorghe Lazãr")

Infrastructura

Clădirea are o vechime de 42 ani, este într-o stare foarte bună dupã reabilitarea BEI, realizatã între anii 2008-2009. O serie din sãlile de clase au fost transformate în cabinete şi laboratoare: geografie, educaţie muzicalã, religie, limbi moderne, istorie, limba românã, informaticã, educaţie tehnologicã, multimedia (Clubul European), matematicã, desen, After School.

Curtea școlii

Din 01 septembrie 2011, prin decizia I.S.M.B. a fost înnoită perspectiva educaţională în procesul de învăţământ la nivel preşcolar prin preluarea activităţilor variate şi atractive ale grădiniţei în cadrul şcolii noastre.

Biblioteca

Biblioteca şcolii este la dispoziţia elevilor în fiecare zi, oferindu-le acestora ajutor atât în activitatea didactică cât şi în activităţile extraşcolare, prin cărţile, dicţionarele, enciclopediile şi celelalte materiale auxiliare aflate în patrimoniul şcolii. Biblioteca are un număr de 11863 volume, orarul acesteia fiind, zilnic, între 8.00 – 16.00.

Biblioteca școlii

În sala de lectură,elevii beneficiază de îndrumarea d-nei bibliotecare, în selectarea celor mai potrivite materiale pentru nevoile curente.