Candidaţi admiși din Școala Gimnazială "Avram Iancu"
Broșura de admitere în învățământul liceal, învățământul profesional de stat și învățământul dual
Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
Ordin nr. 4325/22 mai 2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021
OMEC nr. 5532/11.12.2019 pentru modificarea si completarea OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021
OMEN nr. 5087/18.09.2019 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2020-2021
OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018
OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat
OMEN 4432/29.08.2014 Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2018 pentru anul scolar 2017-2018)
Plan de masuri ISMB privind admiterea in clasa a IX-a, an scolar 2020-2021
Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2020-2021 in Municipiul Bucuresti