Admitere/ evaluare națională 2020

ADMITERE
1. OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021
2. OMEC nr. 5532/11.12.2019 pentru modificarea si completarea OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021
3. OMEN nr. 5087/18.09.2019 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2020-2021
4. OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
5. OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018
6. OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat
7. OMEN 4432/29.08.2014 Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2018 pentru anul scolar 2017-2018)
8. Plan de masuri ISMB privind admiterea in clasa a IX-a, an scolar 2020-2021
9. Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2020-2021 in Municipiul Bucuresti
EVALUARE
1. Ordin privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020
2. Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/ deficiente de auz/ tulburare de spectru autist/ tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2019
3. Plan de activitati/ masuri privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale, pentru elevii/absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2019-2020
4. Ordin privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a
5. PRECIZARI cu privire la aprobarea si aplicarea masurilor specifice de egalizare a sanselor, pentru elevii/absolventii clasei a VIII-a, la Simularea Evaluarii Nationale/Evaluarea Nationala, in anul scolar 2019-2020
6. Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a