Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Calendarul EN VIII în anul 2020
Înscrierea elevilor 02 - 05.06.2020
Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 05.06.2020
Limba și literatura română - probă scrisă 15.06.2020
Matematica - probă scrisă 17.06.2020
Limba și literatura maternă - probă scrisă 18.06.2020
Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00) 22.06.2020
Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00) 22.06.2020
Soluționarea contestațiilor 23 - 26.06.2020
Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 27.06.2020